szkolenia@ksk.edu.pl

+48 32 732 25 37

Dyplom udziału w sesji finałowej konkursu Lider Księgowości 2013